Voorwaarden

Verhinderd? Meld dit dan minimaal 24 uur voorafgaande aan uw afspraak bij Friss Huidverzorging. Indien deze verplichting niet of niet tijdig wordt nagekomen, wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.

.